ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภเดช มหามาตร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supadet Mahamatr


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : วิถีิอีสาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ 3 มิติ บนกระดาษทำเอง
ขนาด (ซม.) : 243 x 123ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : The Isan Way
Date : -
Technique : 3-dimensioned print on handmade paper
SIZE (cm) : 243 x 123 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ข้าวกับชีวิต
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ภาพพิมพ์ 3 มิติ บนกระดาษทำเอง
ขนาด (ซม.) : 243 x 123ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Rice and Life
Date : -
Technique : 3-dimensioned print on handmade paper
SIZE (cm) : 243 x 123 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.