ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ศุภวัฒน์ วัฒนภิโกวิท
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Supawat Wattanaphigowit


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : ปางห้ามยาก
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม (วงจรไฟฟ้า, ตู้ดรีมไฟ)
ขนาด (ซม.) : 130x230 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Difficult to Prohibit
Date : -
Technique : Mixed Media (Electric Circuit, Electric Board)
SIZE (cm) : 130x230 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.