ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
สุรพงษ์ มัยตรีเดช
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Surapong Maitridej


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : เธอกับภาระโดยใด
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำ
ขนาด (ซม.) : 100 x 120ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Obligations
Date : -
Technique : Water colour
SIZE (cm) : 100 x 120 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.