ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
นายสุวรรณ ละม่อม
เกิด :
27 พฤศจิกายน 2521
ที่อยู่ :
525/2 ถ.เกษตรสิน ต.ลำพยา อ.เมือง จ.นครปฐม 73000
โทร :
086-554-0517
การศึกษา :
- ศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - นิทรรศการสุนทรียะแห่งสรีระ อาร์ทเทอรีแกลลอรี สีลม
2550 - นิทรรศการโฉมหน้าศิลปิน สีลมแกลลอเรีย
- นิทรรศการมองสิงห์ผ่านศิลป์ เซ็นทรัลเวิร์ล กรุงเทพฯ
- นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบาครั้งที่ 18
2549 - นิทรรศการศิลปกรรมล้านนา - ล้านช้าง ณ หอศิลป์ริมน่าน จ.น่าน
- นิทรรศการศิลปะไทยโดยภาควิชาศิลปไทย ณ หอศิลป์ คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- นิทรรศการศิลปกรรมโตชิบา ครั้งที่ 17
2548 - นิทรรศการวิถีไทย Heritage Club
- นิทรรศการอมตะ อาร์ต อวอร์ด ครั้งที่ 2
- นิทรรศการในหลวงในหัวใจของศิลปิน บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 27
2546 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 5
- นิทรรศการจิตรกรรมอยู่อย่างไทย โรงแรมเดอะแกรนด์โฮเท็ล กรุงเทพ
2545 - นิทรรศการจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 4
2542 - นิทรรศการศิลปะนิพนธ์ครั้งที่ 9 คณะศิลปกรรมสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
2541 - นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 13
- นิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ธนาคารกสิกรไทย
2540 - นิทรรศการราชมงคลสัมพันธ์
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 21
- นิทรรศการผลงานนักศึกษาของแผนกวิชาศิลปกรรม วิทยาเขตภาคพายัพ
รางวัล/เกียรติยศ :
2552รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี ครั้งที่ 31 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2543รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง จิตรกรรมแบบไทยประเพณี ครั้งที่ 24 โดยมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
2542รางวัลชมเชย การประกวดภาพวาด "สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย" โดยธนาคารรัตนสิน
2541รางวัลดีเด่น การประกวดภาพวาด "เที่ยวไทย รักษ์ไทย" โดยบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
2537รางวัลที่ 1 "ลายไทย" งานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงใหม่
รางวัลที่ 3 "ลายไทย" งานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัย ระดับภาคเหนือ
รางวัลที่ดีเด่น วัฒนธรรมประเพณี พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จ.เชียงใหม่
2536รางวัลที่ 2 "ลายไทย" งานแข่งขันทักษะวิชาชีพวิทยาลัย อาชีวศึกษาเชียงใหม่
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Suwan Lamom
Born :
November 27, 1978


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : กาลเวลากลืนกินทุกสรรพสิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีอะคริลิคบนผ้าใบ
ขนาด (ซม.) : 150x190 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Overpowering Time
Date : -
Technique : Acrylic on canvas
SIZE (cm) : 150x190 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.