ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ธรรมรันต์ โภคัย
เกิด :
24 สิงหาคม 2524
ที่อยู่ :
82 หมู่ 3 ต.กะเปา อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฏร์ธานี 84180
โทร :
083 187 4967
การศึกษา :
- ศิลปบัณฑิต ศิลปะไทย คณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
นิทรรศการกลุ่ม :
2552 - ร่วมแสดงนิทรรศการของ ปตท.
2551 - ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 54
- ร่วมแสดงนิทรรศการของ ปตท.
2550 - ร่วมแสดงนิทรรรศการของ พานาโซนิค
- ร่วมแสดงนิทรรศการของ ปตท.
- ร่วมแสดงนิทรรศการของ โตชิบา
2549 - ร่วมแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 52
2548 - แสดงงานกลุ่ม SEPIA
2546 - ร่วมแสดงงานเปิดบ้านจิตรกรรมฯ
2544 - ร่วมแสดงของบริษัท NOKIA ประเทศไทย
รางวัล/เกียรติยศ :
2552 - รางวัลดีเด่น การประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 11
- รางวัล Winter of a 2009/2010 Asian Artist Fellowship จาก Freeman Foundation ไปยัง Vermont Studio Center ประเทศสหรัฐอเมริกา
2551 - รางวัลดีเด่น งานประกวด "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
- รางวัลที่ 1 Amata Genius Art Award ครั้งที่ 4
2549 - รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 23
2548 - รางวัลที่ 3 ประเภทเทคนิคผสม นิทรรศการ 60 ปี เย็นศริะเพราะพระบริบาล
2547 - รางวัลดีเด่น งานประกวด "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" ของบริษัทโตชิบา
- ได้รับทุนนิรัศรานุวัตติวงศ์
2544 - รางวัลที่ 2 จิตรกรรมสีน้ำมัน ประเภทประชาชนทั่วไป ทิวทัศน์งามนามชลบุรี จ.ชลบุรี
2543 - รางวัลชมเชย ฮิตาชิ ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป
2542 - รางวัลที่ 1 จิตรกรรมสีน้ำ ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลที่ 2 วาดเส้น ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลชมเชย จิตรกรรมสีน้ำ ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป
- รางวัลชมเชย จิตรกรรมสีน้ำ ระดับ ปวช. ทิวทัศน์งามนามชลบุรี จ.ชลบุรี
- รางวัลชมเชย ฮิตาชิ ระดับ ปวช.
2541 - รางวัลชมเชย ฮิตาชิ ระดับ ปวช.
- รางวัลที่ 3 องค์ประกอบศิลป์ ระดับ ปวช. วิทยาลัยช่างศิลป
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thamarat Phokai
Born :
August 24, 1981
Tel :
083 187 4967


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : หางเหยี่ยว
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : ต่อประกอบไม้ และอุดชัน
ขนาด (ซม.) : 260 x 360 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Tail of Hawk
Date : -
Technique : Wooden components and glues
SIZE (cm) : 260 x 360 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.