ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถนอม กองจันทร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanom Kongchan


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : จินตนาการจากประดิษฐกรรมเครื่องจักรสาน
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : เชื่อมเหล็ก
ขนาด (ซม.) : 250 x 80 x 80 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Woren Recreation
Date : -
Technique : Welding
SIZE (cm) : 250 x 80 x 80 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.