ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
ถนอมนวล เดชาคนีวงศ์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Thanormnuan Dechakaneewong


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : สัมพันธภาพของจิตใจ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : แม่พิมพ์หิน
ขนาด (ซม.) : 78 x 65 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Bonds of Mind No.2
Date : -
Technique : Lithograph
SIZE (cm) : 78 x 65 cm.
COLLECTION : -
ชื่องาน : ความจริงที่ยอมรับ หมายเลข 2
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สื่อประสม
ขนาด (ซม.) : 87 x 260 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Truly Aecpted No.2
Date : -
Technique : Mixed media
SIZE (cm) : 87 x 260 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.