ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
อุดม ทีฆทรัพย์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Udom Tekasub


ผลงานศิลปิน

ชื่องาน : องค์ประกอบหุ่นนิ่ง
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : สีน้ำมัน
ขนาด (ซม.) : 75 x 100 ซม.
ผู้ครอบครอง : -
Title : Composition Of Still Life
Date : -
Technique : Oil
SIZE (cm) : 75 x 100 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.