ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วสันต์ สิทธิเขตต์
เกิด :
7 ตุลาคม 2500 นครสวรรค์
ที่อยู่ :
50 หมู่ 5 ตำบลท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120
โทร :
02-5030655
เว็บไซต์ :
www.rama9art.org/vasan
การศึกษา :
2524 - ปวส. โรงเรียนช่างศิลป์ กรมศิลปากร
นิทรรศการเดี่ยว :
2532 - "ความเดียวดายแปลกหน้า" บริติช เคาน์ซิล
2534 - "นิรยกถา" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2536 - "ผมคือคุณ" สีลมศิลปาวกาศ
2538 - "ผมรักวัฒนธรรมไทย" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2552 - "ทุนนิยมกำลังจะตาย"
นิทรรศการกลุ่ม :
2528 - "คน - ยุคป่วย" หอศิลป์ พีระศรี กรุงเทพฯ
2533 - "9 ศิลปินใหม่ วิฌวลธรรม แกลเลอรี่ กรุงเทพฯ
2534 - "พิมพ์ในที่ว่าง" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
2536 - "4 ปฏิเศษ" หอศิลปแห่งชาติ กรุงเทพฯ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Vasan Sitthiket
Born :
October 7, 1957 Nokorn Sawan
Address :
50 Moo 5, Tamai Chumsaeng, Nakornsawan, Thailand.
Tel :
02-5030655
Website :
www.rama9art.org/vasan
Education :
1976-81 - Diploma College of Fine Arts, Bangkok. Department of Fine Arts.
Solo Exhibition :
1991 - Inferno, National Art Gallery, Bangkok
1994 - I love Thai culture, National Art Gallery, Bangkok
- Nature is dying, Bangkok Art Gallery, Bangkok
1996 - With love and hate, Art Forum Gallery, Bangkok
- Blue October, Sunday Gallery, Bangkok
1998 - Farmers are Farmers, TADU contemporary Art Gallery, Bangkok
1999 - Chaos, at Bangkok Art Gallery, Bangkok
2000 - Waiting for Nothing, Gajah Gallery, Singapore
- What is in our heads?, Chulalongkorn University, Bangkok
2001 - We come from the same way, Numthong Gallery, Bangkok
- This World is not a Theatre, Si-am Art Space, Bangkok
2002 - Living on Earth, Akko Gallery, Bangkok
- Common Delusion, Bangkok Art Gallery, Bangkok
- Nightmare in Paradise, Valentine Willie Fine Art, Bali, Indonesia
2003 - Red Planet, Bangkok Art Gallery, Bangkok
- Erospollitic, Bangkok Art Gallery, Bangkok
2004 - Truth is elsewhere Woodcut Prints, Numthong Gallery, Bangkok
2005 - All about Misery, Numthong Gallery, Bangkok
2006 - Darkness Age, Thammasart University, Bangkok
- Made in LA at 18th Street Art Complex, Santa Monica, Los Angeles, USA
- Out of American Dream, Planet Thailand, Brooklyn, New York, USA
- Heaven on Earth, Drawing installation, Chulalongkorn University, Bangkok
2008 - Colors of Bodies, Surapon Gallery, Bangkok
- Dark Age, Numthong Gallery, Bangkok
2009 - Chaotic Victory, Whitespce Gallery, Bangkok
- Woman with weapon, Yoshi Gallery, Bangkok
- Capitalism is dying, Thavibu Gallery, Bangkok
- Vasan’s women, Valentine Willie Fine Art, Kualalumpur, Malaysia
2010 - 10 Evil Scences of Thai Politic, Number 1 Gallery, Bangkok
Selected Exhibitions :
1988 - Asian Works, Anri Gallery, Nagoya, Japan.
- Voices of Souls, Public Hall, Hirakata City, Japan.
1991 - Print installation National Gallery Bangkok
1993 - 4 Negative National Gallery Bangkok
1996 - Asian Modernism, The Japan Foundation Asia Center, Tokyo, Japan
2001 - Thai Contemporary Art, Valentine Willie Fine Art, Kuala Lumpur, Malaysia
2002 - Kwangju Biennale, Kwangju, Korea
2003 - Thai-Tanic, Ethan Cohen Fine Arts, New York
- Dreams and Conflicts, 50th la Biennale di Venezia, Thai Pavilion, ITALY
- EV+A 2002 :
Heroes+Holies, Limerick City Gallery of Art, Limerick, Ireland.
- Story of the I, Chiangmai Art Museum, Chiangmai, Thailand.
- Seoul-Asia Art Now, Seoul, Korea
2004 - Truth is elsewhere, Sydney Biennale, Gallery4A, Sydney, Australia
2005 - Neo-Nationalism, Resource Center, Chulalongkorn University, Bangkok, Thailand
2006 - Out of Chaos, Gwangju Biennale 2006, Gwangju, Korea
2007 - Soft Power (Money Has no Colour), Zendai MOMA, Zhianghai, China
- Foursome ;( Mao-Bin laden-Cho Sung Hui-vasan), Tang Gallery, Peking China
2008 - Traces of Siamese Smile (Art+Faith+Politics+Love), Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand
- Out of Chaos 2004/2008 - Cuvee Biennale, OK Art Center, LINZ, Austria
- The Scale of Black, Valentine Willie Fine Art, Singapore
- Yom River story, Saxophone Pub Bangkok, Thailand
2009 - Mini Matters, Galerie N, Bangkok, Thailand
- Distinguished Encounters, Sombatpermpoongallery, Bangkok, Thailand
- Ohayo Thailand, Yoshi Gallery, Bangkok, Thailand
- Always as it was, Tang Gallery, Bangkok, Thailand
- Bangkok 226, Bangkok Art and Culture Center, Bangkok, Thailand
- ART 80’s, HOF Art Gallery, Bangkok, Thailand
Awards :
1989 - Award "Eminent poet" from international poet Academy of India
2007 - Silpathon Award” from Thai Ministry of Cultural.


ผลงานศิลปิน

Title : Alas nothing be justice!
Date : 1999
Technique : Oil on canvas
SIZE (cm) : Unknow
COLLECTION : -
Title : Grandfather Sangasa
Date : 1998
Technique : Crayon on paper
SIZE (cm) : 218.44 x 236.22 cm.
COLLECTION : -
Title : TOP BOOT ON MY HEAD, 5 min Artist’s Party
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
Title : TOP BOOT ON MY HEAD, 5 min Artist’s Party
Date : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -
ชื่องาน : -
ปีสร้าง (พ.ศ.) : -
เทคนิค : -
ขนาด (ซม.) : -
ผู้ครอบครอง : -
Title : -
Technique : -
SIZE (cm) : -
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.