ข้อมูลศิลปิน


ชื่อ :
วนีย์วรรณ กิตติบดีสกุล
เกิด :
3 พฤษภาคม 2532
ที่อยู่ :
301 ซอยเทอดไท 19 บางยี่เรือ ธนบุรี กรุงเทพฯ 10600
การศึกษา :
สาขาวิชาศิลปกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
นิทรรศการกลุ่ม :
2554 - ร่วมแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ คร้ังที่ 5
2553 - ร่วมแสดงศิลปกรรม "นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต" บริษัทโตชิบา ประเทศไทย คร้ังที่ 22
- ร่วมแสดงงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่ 27 ณ หอศิลป์พระราชวังสนามจันทร์
- นิทรรศการ "Because of love" โดยกลุ่มศิลปิน 1 Start ณ interlinear cafe'
2552 - นิทรรศการภาพพิมพ์ "Feat" ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รางวัล/เกียรติยศ :
2554 - รางวัลสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
- รางวัลที่ 2 การแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 57
2553 - ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะ มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
- นักศึกษาดีเด่น (สาขาพัฒนาอาชีพ) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- รางวัลเกียรตินิยม เหรียญเงิน "ศิลป์ พีระศรี" การแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 27
-------------------------------------------------------------------------------------------
Name :
Waneewan Kittibordeesakul
Born :
May 3, 1989


ผลงานศิลปิน

Title : Intorture No. 4
Date : -
Technique : Etching
SIZE (cm) : 70 x 55 cm.
COLLECTION : -

Copyright (c) 2018 Rama IX Art Museum Foundation. All rights reserved.