ArtBridge ChiangRai Art Camp

ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย

  สมาคมขัวศิลปะ เชียงราย จัดกิจกรรม “ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย”ขึ้น เพื่อเป็นการนำศิลปะมาเสริมสร้าง สานสัมพันธ์ คนสองวัย คือผู้ใหญ่และเด็ก โดยจะเปิดรับสมัครเด็กอายุระหว่าง 7-13 ปี และผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป (รับจำนวนจำกัด) มาเข้าค่ายศิลป์ ด้วยกัน ซึ่งจะมีการเรียนการสอน เช่น การวาดเส้นพื้นฐาน การเขียนลวดลายการ์ตูนล้อเลียนอย่างง่ายๆ, การวาดรูปด้วยสีชอล์คน้ำมัน, การวาดรูปด้วยสีน้ำ, การปั้นดินเหนียว, การสร้างผลงานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน, การสร้างผลงานศิลปะภาพพิมพ์ และเรียนรู้เพื่อจัดแสดงนิทรรศการ

รับสมัคร : เยาวชน อายุ 7-13 ปี (รับจำนวน 50 คน)
และ ผู้ใหญ่ อายุ 50 ปีขึ้นไป (รับจำนวน 50 คน)
เรียน : วันที่ 5-8 เมษายน 2559 (จำนวน 4 วัน)
เวลา : 10.00-15.00 น.
สถานที่ : ขัวศิลปะ เชียงราย
ค่าลงทะเบียนคนละ 1,000 บาท (ค่าอุปกรณ์ อาหารกลางวัน อาหารว่าง)
รับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 2 เมษายน 2559

สอนโดยศิลปินสมาชิกสมาคมขัวศิลปะ ผู้มีประสบการณ์ทางการสอนและการสร้างสรรค์งานศิลป์ ผลงานของผู้เข้าร่วมทุกท่านจะได้จัดแสดงนิทรรศการในวันที่ 9 เมษายน - 30 เมษายน 2559 ห้องจัดแสงนิทรรศการชั้น 2 ขัวศิลปะ เชียงราย

สอบถามและลงทะเบียนที่ขัวศิลปะ 053-166623, 088-418-5431
 


  ArtBridge ChiangRai Art Camp | ขัวศิลปะค่ายศิลป์สองวัย  


Close