นิทรรศการ ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 7 “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จัดแสดงระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 24 มิถุนายน 2561
ณ ชั้น 9 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กรุงเทพฯ

The 7th White Elephant Art Award
By Thai Beverage Public Company Limited
On 7 April - 24 June 2018
At 9th Floor, Bangkok Art And Culture Centre (Bacc), Bangkok

ผลการตัดสิน การประกวด "ศิลปกรรมช้างเผือก" ครั้งที่ 7 “แรงบันดาลใจจากทุกคน เพื่อชุมชนที่ยั่งยืน”
รางวัลช้างเผือก
นายบุญนำ สาสุด ผลงานชื่อ “ลูกหลาน ชาวนา”

รางวัลชนะเลิศ
นางสาวนิลยา บรรดาศักดิ์ ผลงานชื่อ “ลงแขก”

รางวัล CEO Award
นายสิปปกร แก้วท่าไม้ ผลงานชื่อ “ดวงจิตแห่งความพอเพียง”

รางวัลรองชนะเลิศ
นายธีรพล สีสังข์ ผลงานชื่อ “ปรารถนา 01”
นายประเทือง ก่ำพัด ผลงานชื่อ “วิถีแห่งความสุข”
นางสาวพฤตินันทร์ ดำนิ่ม ผลงานชื่อ “วิถีใต้ บ้านฉัน”
นายมานนท์ สุธรรม ผลงานชื่อ “คุณธรรมของคน”
นายยะโจ นลินแก้ว ผลงานชื่อ “พิธีกรรมสู่ชีวิตที่ยั่งยืน 1 (เบี้ยงซั๊ย)”