ผลรางวัล ศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 โดย บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ "สยามเมืองยิ้ม"

"เสน่ห์ศิลป์ แผ่นดินสยาม" เป็นผลงานภาพพิมพ์ตะแกรงไหมและสื่อผสมของ นางสาวธมลวรรณ แสงนาค โดยคณะกรรมการมีมติเป็นเอกฉันท์ มอบรางวัลให้กับผลงานสื่อผสมที่งดงามมลังเมลืองด้วยทิวทัศน์วัดวังอร่ามเรือง บ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แบบไทย อันสงบสุขงดงาม สอดรับกับหัวข้อ สยามเมืองยิ้ม เป็นอย่างดี

ผลงานที่ได้รับรางวัลและได้รับคัดเลือกร่วมแสดงรวมทั้งหมด 55 ชิ้น จะได้รับการจัดแสดง ณ ชั้น 7 Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
ในปีนี้มีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 235 ผลงาน จากศิลปิน 205 คน มีผลงานที่ได้รับรางวัลจำนวน 21 ผลงาน และผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงในนิทรรศการจำนวน 34 ผลงาน


ผลการตัดสิน การประกวดศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 9 “สยามเมืองยิ้ม”