Amazing Thailand Tourism Year 2018
ประกวดตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน"

Amazing Thailand Tourism Year 2018 | ประกวดตราสัญลักษณ์ ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตราสัญลักษณ์ “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน : Amazing Thailand Tourism Year 2018” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

แนวคิด : ส่งเสริมให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยวแห่งชาติและเป็นวาระแห่งชาติ

ส่งผลงานในรูปแบบไฟล์ประเภท vector (.ai) และ .jpg (ความละเอียด 300 dpi) ในรูปแบบสีและขาวดํา
ส่งผลงานทางเว็บไซต์ logocontest.tourismthailand.org

กำหนดส่งผลงาน: ภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2560

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ติดต่อสอบถาม: โทร. 1672

Close