ประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017
หัวข้อ สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ

Art and Paper Painting Contest 2017 | ประกวดวาดภาพ หัวข้อ สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อHHK Intertrade ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงาเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ Art and Paper Painting Contest 2017 หัวข้อ "สร้างรอยศิลป์ ตามรอยพ่อ" ชิงรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

กำหนดระยะเวลา

หมดเขตส่งผลงาน 29 กันยายน 260

ติดต่อสอบถาม ฝ่ายกิจกรรม โทร. 083-0869860 หรือ 02-8957200
www.facebook.com/HHKArtandpaper

Close