Photo Contest 2017
ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

Photo Contest 2017 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด "มหัศจรรย์นกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ" ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการพร้อมที่พักในอุทยานแห่งชาติ หรือเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า

ประเภทการประกวด
ประเภทนก แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

ประเภทผีเสื้อ แบ่งเป็น 2 ระดับ
ระดับบุคคลทั่วไป
ระดับเยาวชน (อายุไม่เกิน 15 ปี)

กำหนดการ
รับสมัครและรับภาพ ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2560
การตัดสินการประกวด ภายในเดือนกรกฎาคม 2560
ประกาศผลการตัดสิน ภายในเดือนสิงหาคม 2560

สถานที่รับสมัครและรับภาพ
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ สานักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ชั้น 3 อาคารไพโรจน์ สุวรรณกร
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เลขที่ 61 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 0 2561 0777 ต่อ 1641 และ โทรสาร 0 2561 2917 ในวันและเวลาราชการ

สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 0 2272 5633 ในวันและเวลาราชการ

Download Application Form Photo Contest 2017 | ประกวดภาพถ่ายนกและผีเสื้อในสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ประจำปี 2560

ติดต่อสอบถาม
ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่ โทร 0 2561 0777 ต่อ 1641 ในวันและเวลาราชการ
อีเมล DNP.SP@HOTMAIL.CO.TH

Close