Clay for your lifestyle, Product Design Contest
ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560

Clay for your lifestyle, Product Design Contest | ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันที่เกี่ยวกับดินปั้น ประจำปี 2560 หัวข้อ “Clay for your lifestyle ของใช้ดินปั้นในสไตล์คุณ” ในโครงการ NARA: Product Design Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

เปิดรับผลงานการออกแบบ 20 มกราคม -10 มีนาคม 2560
ประกาศผลการตัดสินรอบแรก 20 มีนาคม 2560
ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเสนอผลงานโดยต้องจัดทำต้นแบบพร้อมประกาศผลการตัดสิน 20 พฤษภาคม 2560

ติดต่อสอบถาม
บริษัท นาราแฟคทอรี่ จำกัด ที่อยู่เลขที่ 426 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โทร 081-985-2747 (คุณวรรณ ฝ่ายการตลาด)
e-mail : prmkt@narafactory.com www.facebook.com/naraprouctdesigncontest

Close