Energy Painting 2017
ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 Energy Painting 2017 หัวข้อ 'มีพลังงาน มีความสุข'

Energy Painting 2017 | ประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 Energy Painting 2017กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพเทิดพระเกียรติฯ ปีที่ 5 "Energy Painting 2017" หัวข้อ "มีพลังงาน มีความสุข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,000,000 บาท พร้อมศึกษาดูงานด้านพลังงานหรือด้านศิลปะในต่างประเทศ

ประเภทการประกวด
ประเภทมัธยมศึกษาตอนต้น
ประเภทมัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
ประเภทอุดมศึกษา / ปวส.
ประเภทประชาชนทั่วไป

ส่งผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 30 กันยายน 2560

ติดต่อสอบถาม
โทร 062-691-1469, 083-068-5814, 084-673-3336
Facebook : Energypaintingcontest

Close