ISUZU Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest : โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ

ISUZU Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest : โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุอีซูซุ ประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ISUZU Photo Contest หัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ” ชิงรางวัลมูลรวมค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

เกณฑ์การตัดสิน
สื่อความหมายภาพตามหัวข้อ “โฟกัสความสุข ฉลอง 60 ปีอีซูซุ”
มีความสวยงามตามมาตรฐานศิลปะภาพถ่าย
มีเทคนิคการถ่ายภาพอย่างสร้างสรรค์
การประกวดโดยผลการโหวตของมหาชน (Popular Vote)
ผู้ร่วมทำการโหวตจะต้องมีบัญชีของเฟสบุ๊คของตนเอง และลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com
1 โหวต = 1 คะแนน
ผู้ร่วมโหวต 1 คนมีสิทธิโหวตได้หลายภาพ แต่สามารถโหวตได้ภาพละ 1 ครั้ง/วัน เท่านั้น
ภาพที่ได้รับผลโหวต มากที่สุด จะได้รับรางวัลที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ

การสมัครและส่งภาพเข้าประกวด
อัพโหลดไฟล์ภาพผ่านเว็บไซต์
ผู้ส่งภาพต้องเข้าไปลงทะเบียนบนหน้าเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com โดยลงทะเบียนผ่านทาง Facebook Account ของตนเอง และ กรอก ชื่อและนามสกุลจริง ที่อยู่ อีเมล์ พร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ย่อไฟล์ภาพสำหรับการอัพโหลด ให้มีขนาดไม่เกิน 1 MB
ผู้ส่งภาพ 1 ท่าน สามารถส่งภาพได้ไม่เกิน 5 ภาพเท่านั้น

เปิดรับสมัครและส่งผลภาพถ่ายเข้าประกวด ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2560
เริ่มโหวต ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึง วันที่ 15 กันยายน 2560 เวลา 23.59 น.
ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 21 กันยายน 2560 โดยสามารถติดตามผลการประกวดได้ 3 ช่องทางดังนี้
- บนเว็บไซต์ www.isuzuphotocontest.com, www.isuzu-tis.com
- เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/allnewisuzudmax, www.facebook.com/isuzumux
- ที่โชว์รูมผู้จำหน่ายอีซูซุทั่วประเทศ

ติดต่อสอบถาม www.facebook.com/allnewisuzudmax

Close