2017-2018 Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa

โครงการมิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017 - 2018

2017-2018 Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa | โครงการมิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017 - 2018สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญน้องๆส่งผลงานศิลปะเข้าร่วมโครงการมิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017 - 2018 ในหัวข้อ "นี่คือชีวิตของฉัน" (Here is my Life) วาดภาพประกอบคำบรรยาย เช่น ภาพครอบครัว ชีวิตประจำวันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน กิจกรรมต่างๆ หรือประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของชาติ ท้องถิ่น เป็นต้น ส่วนหนึ่งของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงนิทรรศการ ณ หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน กรุงเทพฯ

การประกวดมี ๒ รอบ คือ
รอบที่ ๑ ระดับประเทศ มีผู้ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๘ รางวัล ได้รับ โล่ เกียรติบัตร และเงินรางวัล 15,000 บาท และมีรางวัลชมเชยอีก 20 รางวัลๆละ 3,000 บาท
รอบที่ ๒ ระดับนานาชาติ จะนำผู้ที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม ๘ รางวัลส่งผลงานไปประกวดต่อ ณ ประเทศญี่ปุ่น ผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะได้ไปทัศศึกษากับเพื่อนๆ ในเอเชียอีก 24 ประเทศ ณ ประเทศญี่ปุ่น

หมดเขตส่งผลงานในวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
คุณนวัณวัจน์ 086 976 1162
คุณอลงกรณ์ 0 2224 8030 ต่อ 202

Close