My Hero : Painting Contest
ประกวดวาดภาพระบายสี : ฮีโร่ของฉัน

My Hero : Painting Contest | ประกวดวาดภาพระบายสี : ฮีโร่ของฉันอาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา หรือเทียบเท่า อายุไม่เกิน 12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ฮีโร่ของฉัน” ชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 10,900 บาท

กติกาการประกวด
1. นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา/เทียบเท่าหรืออายุไม่เกิน 12 ปี
2. ภาพลงในกระดาษขนาด A3 แนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้ ไม่จำกัดเทคนิคและสีที่ใช้ในการระบาย (ห้ามใช้คอมพิวเตอร์ในการวาดภาพ)
3. ผลงานที่เข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ของเจ้าของผลงานเท่านั้น และไม่เคยนำออกแสดงหรือประกวดที่ใดมาก่อน
4. ระบุชื่อ-นามสกุล ระดับชั้น ชื่อสถาบันการศึกษา ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกลับได้ให้ชัดเจน พร้อมเขียนคำบรรยาย แนวคิด หรือแรงบันดาลใจในการวาดภาพที่ด้านหลังภาพให้ชัดเจน
5. ส่งผลงานภาพเข้าประกวดได้ที่
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ชั้น 1 ศูนย์การค้าฟอร์จูนทาวน์
หรือส่งไปรษณีย์มาที่
1,3,5,7 อาคารฟอร์จูนทาวน์ แผนกกิจกรรม ชั้น 10
ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
วงเล็บมุมซองว่าประกวดภาพวาด “ฮีโร่ของฉัน วันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๑”

กำหนดระยะเวลา
ส่งภาพประกวด ตั้งแต่วันนี้ - 8 มกราคม 2561 (ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผล วันที่ 10 มกราคม 2561 ที่ www.cp-tower.com และ facebook.com/cpltower มอบรางวัล วันที่ 13 มกราคม 2561 ที่ “งานวันเด็กน้อยพญาไท ๒๕๖๑” ณ อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

ติดต่อสอบถาม : แผนกกิจกรรม โทร. 02-642-1014, 089-198-1551

Close