ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19
The 19th Panasonic Contemporary Painting Competition

The 19th Panasonic Contemporary Painting Competition | ประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค ครั้งที่ 19 บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับกรมศิลปากร และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดจิตรกรรมร่วมสมัยพานาโซนิค “เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ” ครั้งที่ 19 หัวข้อ “สร้างสรรค์เพื่อความสมบูรณ์แห่งชีวิต” ชิงเงินรางวัล 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์พานาโซนิค ประกาศนียบัตร และโล่เกียรติคุณ

กำหนดระยะเวลา

ส่งผลงานระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2560

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท พานาโซนิค ซิว เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด - โทร.0-2731-8888 ต่อ 2918
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป - โทร.0-2282-8525
เว็บไซต์: www.panasonic.com

Close