ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

Photo Competition 2017 | ประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560กลุ่มทรู และ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ” ครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ถ้วยประทานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พร้อมเงินรางวัล และสิทธิ์พิเศษท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติ


เกณฑ์การตัดสิน
1. การถ่ายทอดแนวคิด อารมณ์ และการสื่อความหมายภายใต้แนวคิด “สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ”
2. ความสวยงามและการจัดวางองค์ประกอบตามหลักทัศนศิลป์
3. ความยาก-ง่ายและเทคนิคการถ่ายภาพ

กำหนดระยะเวลา

เปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ – 31 สิงหาคม 2560

ติดต่อสอบถาม และส่งไปรษณีย์ที่
ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู
เลขที่ 18 อาคารทรูทาวเวอร์ ชั้น18 ถนนรัชดาภิเษก แขวง/เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ 02-764-9761
www.trueplookpanya.com

สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02-579-6666 ต่อ 1641-2

Close