Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย 'ต้องมนตร์อีสานใต้'

Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย ต้องมนตร์อีสานใต้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงในเขตอารยธรรมอีสานใต้ (เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงศาสนา) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ต้องมนตร์อีสานใต้” ชิงเงิรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท

ประเภทของภาพถ่าย
ผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องส่งภาพถ่ายในรูปแบบของไฟล์ดิจิตอลเท่านั้น จะไม่รับภาพถ่ายที่อัดขยายบนกระดาษอัดรูป

กำหนดวันส่งภาพ 1 พฤษภาคม 2560 - 10 กรกฏาคม 2560


ประกาศผล 20 กรกฏาคม 2560


Download Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย ต้องมนตร์อีสานใต้

ติดต่อสอบถาม : โทร.0878792662

Close