ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม"
Youth Art Contest

Youth Art Contest | ประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ สันติประชาธรรมโครงการ 100 ปี ชาตกาล ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันปรีดี พนมยงค์ มูลนิธิปรีดี พนมยงค์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปะเด็กและเยาวชน หัวข้อ “สันติประชาธรรม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

หลักเกณฑ์
1. ผู้ส่งผลงานแบ่งตามระดับการศึกษาตั้งแต่อนุบาล ประถมศึกษาทุกชั้นปี มัธยมศึกษาทุกชั้นปี ปวช. ปวส. และระดับอุดมศึกษา
2. วัสดุที่ใช้ในการสร้างงานศิลปะขนาด 15 x 22 นิ้ว (ไม่เอากรอบ) โดยสามารถใช้วัสดุและเทคนิคเขียนภาพหรือสร้างสรรค์ศิลปะได้อย่างอิสระไม่จำกัดวิธีการ
3. ผลงานที่ส่งประกวดจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ ไม่เคยประกวดที่ใดมาก่อน สามารถส่งผลงานได้ไม่เกินคนละ 2 ชิ้น
4. ผลงานทุกชิ้นด้านหลังต้องติดเอกสารกำกับรับรองจากสถาบันการศึกษาต้นสังกัดพร้อมทั้งระบุรายละเอียด ชื่อผลงาน-ชื่อ-นามสกุล-ที่อยู่-อายุ-วันเดือนปีเกิด-โทรศัพท์-โทรสาร-ระดับชั้น-สถานศึกษาที่ผู้ส่งผลงานกำลังศึกษาอยู่ให้ชัดเจน
5. ส่งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (ดูวันประทับตราเป็นสำคัญ)

ส่งผลงานได้ที่ สถาบันปรีดี พนมยงค์
65/1 ซอยทองหล่อ ถนนสุขุมวิท 55 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์ 0-2381-3860-1
โทรสาร 0-2381-3859
อีเมล pridiinst@yahoo.com

Close