TENKAWA Photo Contest 2018 : My Favorite Town
การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา “ไปฮอกไกโดกันเถอะ!” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018
หัวข้อการประกวด: ‘เมืองที่ฉันรัก’ (My Favorite Town)

TENKAWA Photo Contest 2018 : My Favorite Town | การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา ไปฮอกไกโดกันเถอะ! ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018คณะกรรมการเท็งคาวา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย TENKAWA Photo Contest 2018 หัวข้อ "เมืองที่ฉันรัก : My Favorite Town" ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ : International High School Students’ Photo Festival ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
สมัครเป็นทีม ทีมละ 4 คนประกอบด้วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 3 คน และคุณครูที่ปรึกษา 1 คน (นักเรียนและคุณครูต้องสังกัดในโรงเรียนเดียวกันและคุณครูสามารถเป็นที่ปรึกษาได้ไม่จำกัดจำนวนทีม)
หมายเหตุ:
- โรงเรียนต้องอยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
- หนึ่งโรงเรียนสามารถสมัครได้ไม่จำกัดจำนวนทีม

วิธีการสมัคร
สมัครออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com
- กรอกข้อมูลทีม, โรงเรียน, คุณครู และนักเรียนให้ครบถ้วน
- อัพโหลดภาพถ่าย จำนวน 6 ภาพ (อ่านกติกาภาพถ่ายด้านล่าง)
- ตั้งชื่อเขียนคำอธิบายของชุดภาพ และคำอธิบายสั้นของแต่ละภาพ

กติกา
- ไฟล์ภาพถ่ายต้องเป็นสกุล .JPEG เท่านั้น โดยไม่จำกัดสัดส่วนของภาพ และมีขนาดไม่เกิน 4 MB ต่อภาพ
- ภาพถ่ายที่ส่งประกวดห้ามผ่านการตัดต่อ แต่สามารถแต่งสี และแสงผ่านโปรแกรมได้
- ภาพถ่ายที่นำมาประกวดทั้งหมดต้องไม่เคยเผยแพร่ในงานใด หรือไม่เคยได้รับรางวัลในการประกวดอื่น ๆ
- ผู้สมัคร 1 ทีม สามารถส่งภาพถ่ายได้ 1 ชุด ประกอบด้วยภาพ 6 ภาพตามหัวข้อหลัก ‘เมืองที่ฉันรัก’
- ในกรณีมีการประท้วงในการทำผิดกติกา และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่ควรเก็บ RAW FILE ไว้
- ลิขสิทธิ์ของภาพยังคงเป็นของผู้ถ่ายภาพอย่างสมบูรณ์ คณะกรรมการเท็งคาวาขอกรรมสิทธิ์ที่จะใช้ภาพถ่ายของผู้สมัครไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของภาพนั้น ๆ
- หากผู้ส่งประกวดทำผิดกติกาข้อใดข้อหนึ่งที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ คณะกรรมการมีอำนาจในการตัดสิทธิ์ และการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

การคัดเลือก
การตัดสินในรอบแรก เพื่อมาประกวดรอบชิงชนะเลิศภายในประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ ในเดือนมิถุนายน 2018

การแจ้งผลการคัดเลือก
คณะกรรมการเท็งคาวาจะแจ้งผลการคัดเลือกทีมที่เข้ารอบชิงชนะเลิศ ทางโทรศัพท์, Facebook Tenkawa และเว็บไซต์ www.tenkawacontest.com ภายในเดือนพฤษภาคม 2018

รางวัล
1. ทีมที่ชนะเลิศจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระดับนานาชาติ (International High School Students’ Photo Festival) ที่เมืองฮิงาชิคาวา จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ร่วมกับเยาวชนจาก 13 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลา 1 สัปดาห์ฟรี (โครงการดำเนินการออกค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่าที่พัก และอาหาร)
* อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ‘The International High School Students’ Photo Festival Exchange’
2. รางวัล Popular Vote ตัดสินทีมผู้ชนะจากภาพที่มีจำนวน Likes ใน Facebook มากที่สุด 1 ภาพ รับของรางวัลจาก Olympus Thailand

หมดเขตรับสมัคร 31 มีนาคม 2018

Download Application Form TENKAWA Photo Contest 2018 : My Favorite Town | การประกวดภาพถ่ายเท็งคาวา ไปฮอกไกโดกันเถอะ! ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายปี 2018

ติดต่อสอบถาม
อีเมล์: info@tenkawa-cm.com
เฟสบุ๊ค: TenkawaPhotoContest

Close