Drawing Contest
ประกวดวาดภาพระบายสี “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต”

Drawing Contest | ประกวดวาดภาพระบายสี รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคตประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต” บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ขอเชิญนักเรียน การประกวดวาดภาพระบายสี ภายใต้หัวข้อ “รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ร่วมสร้างสรรค์คมนาคมไทยสู่อนาคต” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล เกียรติบัตร และรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
- นักเรียนชั้นประถมศึกษา อายุไม่เกิน 12 ปี
- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี
- เป็นผลงานเดี่ยว ไม่จำกัดเพศ

หมดเขตการรับสมัครในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561

ประกวดวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

ประกาศผล วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ.2561 ณ สถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ มักกะสัน

ติดต่อสอบถาม
Call Center 1690
เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 02-3085600 ต่อ 2906
E-mail : srtet.artcontest@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/AirportRailLink

Close