ASA International Design Competition 2018
การประกวดออกแบบระดับนานาชาติ

การประกวดออกแบบระดับนานาชาติ ASA International Design Competition 2018สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วม การประกวดออกแบบระดับนานาชาติ "ASA International Design Competition 2018" ชิงเงินรางวัลกว่า 4,000 เหรียญสหรัฐ

ข้อกำหนด
ระบุสถานที่ตั้งของงานออกแบบ นำเสนอภาพวาดเชิงคอนเซ็ปท์ การเขียนแบบแสดงการวิเคราะห์ ภาพตัด ผังพื้น ภาพวาดทัศนียภาพ ในขนาดสัดส่วนใดก็ได้ แสดงให้เห็นว่าแนวคิดพื้นถิ่นนำมาประยุกต์ใช้กับแบบที่นำเสนออย่างไร

เงื่อนไขการเข้าร่วมประกวด
- การประกวดเป็นการประกวดนานาชาติ เปิดสำหรับทุกคน สามารถเป็นผลงานเดี่ยวหรือกลุ่มก็ได้
- สามารถส่งประกวดได้มากกว่าหนึ่งผลงาน
- ผลงานต้องไม่เคยมีการเผยแพร่ที่ใดมาก่อน
- ผลงานต้องไม่เคยถูกสร้าง หรือเป็นโครงการที่เสร็จสิ้นพร้อมก่อสร้างแล้ว
- ผลงานทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่ส่งเข้าร่วมประกวดจะต้องเป็นผลงานของผู้ส่งประกวด
- หากมีการละเมิดจะไม่ได้รับการพิจารณา หากถูกตรวจพบภายหลังจะถูกเรียกรางวัลทั้งหมดคืน
- ลิขสิทธิ์ของผลงานเป็นของผู้ส่งประกวด
- สมาคมสถาปนิกสยามฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตีพิมพ์และแสดงผลงานทุกชิ้น

การนำเสนอผลงาน
1. ผลงานออกแบบจำนวน 5 แผ่นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 420 x 420 มม.
- ไฟล์ PDF ขนาด 300 dpi (รวมทั้ง 5 แผ่น ขนาดไม่เกิน 20* MB)
- ตัวหนังสือที่ใช้ในกราฟิกของผลงานผู้เข้าประกวด ไม่ควรมีขนาดเล็กกว่า 11 pt.
- ตั้งชื่อไฟล์: Firstname_Lastname_300.pdf

2. คำบรรยายโปรเจ็คต์เป็นภาษาอังกฤษ ไม่เกิน 300 คำ
หมายเหตุ : คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาผลงานที่ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ส่งผลงานประกวดผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561
หมดเขตการส่งผลงานวันที่ 31 มีนาคม 2561
ประกาศผลผู้ที่ได้รับคัดเลือกรอบแรกวันที่ 15 เมษายน 2561
ตัดสินการประกวดและมอบรางวัลรอบสุดท้ายวันที่ 6 พฤษภาคม 2561
ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆในการสมัครเข้าร่วมประกวด
สมัครเข้าร่วมประกวด และ ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผ่านทางเว็บไซต์ www.asacompetition.com

ติดต่อสอบถาม
Tel : (662) 319-6555
Fax : (662) 319-6419
Email : asacompetition2018@gmail.com

Close