GSBGEN Art Contest 2018
ประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

GSBGEN Art Contest 2018 | ประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 1,770,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
มีสัญชาติไทย และสร้างสรรค์ผลงานด้วยความคิดของตนเอง

ประเภทของผู้ส่งผลงาน
ประเภทที่ 1 บุคคลทั่วไป
ประเภทที่ 2 เยาวชน อายุ 15 - 18 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2543 - 2546)
ประเภทที่ 3 เยาวชน อายุ 11 - 14 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2547 - 2550)
ประเภทที่ 4 เยาวชน อายุ 7 - 10 ปี (ผู้ที่เกิดพ.ศ. 2551 - 2554)
ต้องเป็นสมาชิกเว็บไซต์ gsbgen.com

การส่งผลงานเข้าประกวด
- งานศิลปะที่ส่งเข้าประกวดต้องมีลักษณะโดยรวมเป็น 2 มิติ มีขนาดผลงานตามที่กำหนด (ตามเอกสารแนบ) ผลงานเป็นแนวนอนหรือแนวตั้งก็ได้ สร้างสรรค์ผลงานด้วยเทคนิคอิสระ ใช้สีได้ทุกประเภท แต่ห้ามใช้การตกแต่งภาพด้วยเทคนิคดิจิทัลโดยเด็ดขาด ผลงานต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยใส่กรอบ หรือมีโครงสร้างที่แข็งแรง เหมาะสมกับการจัดเก็บ การเคลื่อนย้าย รวมทั้งต้องติดอุปกรณ์พร้อมที่จะนำไปจัดแสดงในงานนิทรรศการได้
- สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่จำกัดจำนวน โดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นของผู้สมัครจริง ไม่เคยถูกตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน ไม่เคยเข้าร่วมประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของบุคคลหรือบริษัทอื่นใด
- การส่งผลงาน ต้องส่งผลงานมาพร้อมสำเนาบัตรประชาชนและใบสมัครที่กรอกรายละเอียดต่างๆ สมบูรณ์ครบถ้วนแล้ว โดยใส่ซองแนบมาพร้อมผลงาน
หมายเหตุ ธนาคารออมสินจะระวังรักษาผลงานทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวดเป็นอย่างดี แต่จะไม่รับผิดชอบ ในความเสียหายอันเกิดจากเหตุสุดวิสัยอื่นๆ

ส่งผลงานภายในวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561
ส่งทางไปรษณีย์ถึง คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
(ประทับตราวันจัดส่งภายในวันที่ 24 - 30 กันยายน 2561)
ส่งด้วยตนเอง (ส่งได้ทุกศูนย์ฯ ที่สะดวกต่อการเดินทาง)
ศูนย์รับผลงานส่วนกลาง วันที่ 25 - 30 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
คณะทีมงานการประกวดวาดภาพ ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่ สถาบันวิชาการ ทีโอที เลขที่ 174 ซอยงามวงศ์วาน 17 ถนนงามวงศ์วาน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 09-8510-4745 และ 09-8510-4746
ศูนย์รับผลงานส่วนภูมิภาค วันที่ 26 - 28 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ภาคเหนือ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150
ภาคใต้ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
คัดเลือกผลงานในส่วนภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 - 5 ตุลาคม 2561
คัดเลือกและตัดสินผลงานรอบสุดท้ายในส่วนกลาง วันอาทิตย์ที่ 7 ตุลาคม 2561
ประกาศผลการตัดสิน ทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และ www.gsbgen.com
พิธีมอบรางวัล เดือนพฤศจิกายน 2561
จัดแสดงผลงาน เดือนธันวาคม 2561

Download Application Form GSBGEN Art Contest 2018 | ประกวดวาดภาพ “ออมมรดกศิลป์ แผ่นดินแม่” ประจำปี 2561

ติดต่อสอบถาม : โทร. 09-8510-4745 และ 09-8510-4746

Close