Drawing Contest : MY SMILE IS THAI SMILE
ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 14 : รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ

Drawing Contest : MY SMILE IS THAI SMILE | ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 14 : รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติสมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก (ประเทศไทย) ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง 4 - 10 ปี สมัครเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ หัวข้อ "รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ : MY SMILE IS THAI SMILE" ภายใต้ "โครงการใส่สี สานใจ ใฝ่สันติ ครั้งที่ 14" ชิงทุนการศึกษาและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัคร
เด็กนักเรียนที่มีอายุ 4-10 ปี มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทย ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
1. อายุ 4 - 6 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2555 - 2557
2. อายุ 7 - 10 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2554

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้- 28 สิงหาคม 2561 (ถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
แข่งขัน 4 ภูมิภาค วันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น.
สนามแข่งขันการจัดประกวดตามภูมิภาค
ภาคเหนือ ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ. เมือง จ. เชียงใหม่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 อ. เมือง จ. นครราชสีมา
ภาคกลาง ณ โรงเรียนธัญบุรี อ. ธัญบุรี จ. ปทุมธานี
ภาคใต้ ณ โรงเรียนพะตงวิทยามูลนิธิ อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา
สนามแข่งขัน จ. เชียงราย วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2561 เวลา 13.30-16.00 น. ณ ขัวศิลปะ อ. เมืองเชียงราย จ. เชียงราย
วันตัดสินผลงาน วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
ประกาศผลการประกวด วันพุธที่ 19 กันยายน 2561
งานพิธีมอบรางวัล วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561

Download Drawing Contest : MY SMILE IS THAI SMILE | ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 14 : รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ

Download Application Form Drawing Contest : MY SMILE IS THAI SMILE | ประกวดวาดภาพระบายสี ปีที่ 14 : รอยยิ้มของหนู คือ ความสุขของชาติ

ติดต่อสอบถาม
คุณศศิจรรยา อัศวรัตนกสิกร
โทรศัพท์ 0-2318-3371
มือถือ 08-1572-2205
แฟกซ์ 0-2718 -5086
E-MAIL:thaiwfwpa@gmail.com
ID LINE : aoy_parita
Facebook page : wfwpthai (สมาคมสหพันธ์สตรีเพื่อสันติภาพโลก – ประเทศไทย)

Close