ประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18

ประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18Olympu ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย Olympus Global Open Photo Contest 2017-18 ชิงกล้อง Olympus พร้อมเงินสด

ผู้มีสิทธิ์ส่งประกวด : บุคคลทั่วไปที่ลงทะเบียนเพื่อส่งประกวด

ประเภทการประกวด
ท่องไปในโลกกว้าง : ส่งภาพที่สื่อถึงความสนุกสนาน อิสระเสรี หรือความรู้สึกตื่นเต้นถึงสิ่งที่คุณพบเจอเมื่อท่องโลกกว้าง
งานศิลป์ : ส่งภาพสร้างสรรค์ที่แสดงให้เห็นถึงจินตนาการด้านศิลปะที่โดดเด่นของคุณ
พลังแห่งชีวิต : ส่งภาพถ่ายที่สะท้อนถึงชีวิตที่สวยงาม น่าตื่นเต้น มีสุขภาพดี และเต็มไปด้วยพลัง
แสง : แสงมีหลายบุคลิก อาจมีสีสดจัดจ้าน อ่อนจาง อบอุ่น ธรรมชาติ... ส่งภาพที่แสดงลักษณะแสงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เรื่องราว : ส่งภาพที่บอกเล่าเรื่องราวได้ทั้งหมดในภาพถ่ายใบเดียว
สายใยรัก : ส่งภาพถ่ายที่อบอวลไปด้วยความรักและอบอุ่นใจที่คุณได้รับจากครอบครัวและเพื่อนๆ

วิธีส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ส่งประกวดทางออนไลน์เท่านั้น
ส่งภาพถ่ายตามประเภท (ผู้เข้าประกวดทุกท่านจะต้องลงทะเบียนด้วยชื่อผู้ใช้)
จำนวนภาพที่เข้าประกวด
ผู้เข้าประกวดแต่ละท่านสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้ 5 ภาพสำหรับแต่ละประเภท
ภาพต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG หรือ JPG และมีขนาดไม่เกิน 15 เมกะไบต์

การส่งภาพประกวด: วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 11:00 น. ถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:59 น. -- เวลามาตรฐานญี่ปุ่น (GMT +9)

ประกาศผลผู้ชนะ: มิถุนายน 2561

ติดต่อสอบถาม
Olympus Corporation
ฝ่ายจัดการประกวด Olympus Global Open Photo Contest
อีเมล: photocontest@support.olympus-global.com

Close