ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง

Photo Contest | ประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่องเทศบาลเมืองปากช่อง ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการภาพถ่าย หัวข้อ “สะพายกล้อง ท่องเมืองปากช่อง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ไม่จำกัดเพศ อายุ

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 มกราคม 2561
ตัดสินการประกวดวันที่ 23 มกราคม 2561
ประกาสผลการประกวดวันที่ 25 มกราคม 2561

รางวัลการประกวด
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัล
รางวัลชมเชย เงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท จำนวน 3 รางวัล พร้อมโล่รางวัล

ติดต่อสอบถาม
งานบริการและเผยแพร่วิชาการ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองปากช่อง
โทรศัพท์ 044-312037-8 ต่อ 0 ในวันและเวลาราชการ

Close