Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018
การประกวด ของเครือสหพัฒน์ : เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน

Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 | การประกวด ของเครือสหพัฒน์ : เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทันเครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018
โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
นักศึกษา หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ อายุระหว่าง 18 - 25 ปี จับคู่ทีมละ 2 คน

กำหนดระยะเวลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มีนาคม 2561

ติดต่อสอบถาม
โทร. 091-007-6034
Facebook : Saha Group Bangkok Young Designer Awards

Close