The 4th Photo Science Contest : Science is out There
การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ วิทย์ติดเลนส์ ครั้งที่ 4

The 4th Photo Science Contest : Science is out There | การประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ วิทย์ติดเลนส์ ครั้งที่ 4องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายวิทยาศาสตร์ "วิทย์ติดเลนส์" ครั้งที่ 4 (Science is out There) ชิงเงินรางวัล พร้อมของที่ระลึก

ประเภทการประกวด
1. ประเภทยอดนิยม หัวข้อ “วิทยาศาสตร์อร่อยลิ้น”
2. ประเภทยอดเยี่ยม หัวข้อ “หมอกและควัน”

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ - 20 มีนาคม 2561

รางวัลการประกวด
1. ประเภทภาพถ่ายยอดนิยม
- รางวัลชนะเลิศสุดยอดนิยมเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศสุดยอดนิยมอันดับ 1 เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลชมเชยสุดยอดนิยม เงินรางวัล 500 บาท พร้อมของที่ระลึก

2. ประเภทภาพถ่ายยอดเยี่ยม
- รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 8,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 6,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 4,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลชมเชยอับดับ 1 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก
- รางวัลชมเชยอับดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมของที่ระลึก

ติดต่อสอบถาม
กองการสื่อสารวิทยาศาสตร์ สำนักพัฒนาความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โทร. 02-577-9999 ต่อ 1475
Facebook : NSMthailand
nsmphotocontest@nsm.or.th

Close