Thai Oil Photo Contest 2018
Thai Oil Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา”

Thai Oil Photo Contest 2018 | ประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชาบริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายไทยออยล์ 2561 “มนต์เสน่ห์แห่งศรีราชา” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 630,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

ผู้มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด
ประชาชนชาวไทยทั่วไป ไม่จำกัดเพศและอายุ

ส่งภาพผ่านเว็ปไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/thaioilphotocontest เท่านั้น โดยผู้เข้าประกวดจะต้องสมัครสร้างบัญชีของตนเอง เพื่อ UPLOAD ภาพขึ้นไปยังระบบ

ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
www.thaioilgroup.com/thaioilphotocontest
www.rpst.or.th/thaioilphotocontest
www.facebook.com/RPSThailand

กำหนดระยะเวลาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2561 – 15 มิถุนายน 2561
เปิดรับภาพถ่ายเข้าประกวดทางเว็บไซต์สมาคมถ่ายภาพฯ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 – 15 มิถุนายน 2561 (สิ้นสุด เวลา 18.00 น.)
ผู้ร่วมประกวดภาพถ่าย 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าประกวดได้คนละไม่เกิน 5 ภาพ

รางวัลการประกวดภาพถ่าย
- รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่ง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สอง จำนวน 1 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารหางวัลละ 80,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
- รางวัลชมเชย จำนวน 10 รางวัล เงินรางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตรจากการประกวด
- รางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอศรีราชา จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 15,000 บาท

Close