FAI-FAH Art Contest 2019
ประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4

FAI-FAH Art Contest 2019 | ประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4มูลนิธิทีเอ็มบี ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4 : FAI-FAH Art Contest 2019 หัวข้อ "เด็กธรรมดา คือสิ่งที่สวยงาม” ชิงทุนการศึกษา พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และโล่รางวัลสำหรับโรงเรียน

กลุ่มอายุการเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ระดับ:
กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
กลุ่มระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6

ประเภทของงานศิลปกรรม
ประเภทภาพศิลปกรรม 2 มิติ

ระยะเวลาส่งผลงาน : วันนี้ - 27 กันยายน 2562
การประกาศผล: วันที่ 10 ตุลาคม 2562 ทาง www.tmbfoundation.or.th
การส่งผลงาน
จัดส่งรูปผลงานได้ที่
ตู้ ปณ. 74 ที่ทำการไปรษณีย์ราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

Download FAI-FAH Art Contest 2019 | ประกวดศิลปกรรมเยาวชน โครงการ ไฟ-ฟ้า โดย ทีเอ็มบี ครั้งที่ 4

ติดต่อสอบถาม
ฝ่ายประสานงานโครงการ 089-836-4417, 085-553-2206
LINE ID: fai-fah

Close