Art Painting Project
ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

Art Painting Project | ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของที่ระลึกจากผู้สนับสนุน

หัวข้อการประกวดวาดภาพ
หัวข้อ สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น เคียงคู่แผ่นดินสยาม
หัวข้อ แนวคิดพอเพียง ชีวิตเพียงพอ
หัวข้อ เทคโนโลยีก้าวไกล เด็กไทยก้าวหน้า

ส่งใบสมัครพร้อมส่งผลงานถึงภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 (นับวันที่ผลงานถึงมูลนิธิฯ)
ส่งผลงานพร้อมใบสมัครทางไปรษณีย์ ส่งถึง
มูลนิธิปันปัญญา
333 อาคารเล้าเป้งง้วน1 ชั้น 21 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
(วงเล็บมุมซอง “ส่งผลงานประกวดวาดภาพ”)

Download Entry Form Art Painting Project | ประกวดวาดภาพระบายสี โครงการ “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 2

ติดต่อสอบถาม
เวลาทาการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
แฟนเพจ : มูลนิธิปันปัญญา
อีเมล : panpanya.or@gmail.com
โทรศัพท์ : 0-2821-7889

Close