Art Competition: Buddhist Quotient
ประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา"

Art Competition: Buddhist Quotient | ประกวดผลงานศิลปกรรม การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนาสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ขอเชิญเยาวชนอายุ 18 - 25 ปี หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปกรรม "การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 180,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทผลงานการประกวด
- ผลงานประเภท 2 มิติ
- ผลงานประเภท 3 มิติ

ส่งใบสมัครพร้อมผลงานด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ตัวแทนนำส่งระหว่างวันที่ 22 - 28 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 – 17.00 น.
สถานที่รับผลงาน
ห้องนิทรรศการหมุนเวียน วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
86 ถ.ตรีเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Download Application Form Art Competition: Buddhist Quotient | ประกวดผลงานศิลปกรรม การสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมร่วมสมัย ผ่านหลักธรรม แนวคิด หรือคำสอนในพระพุทธศาสนา

ติดต่อสอบถาม
Facebook Page : Buddhist Quotient : ตีความพุทธผ่านคนรุ่นใหม่

Close