Art Competition: I AM ORIGINAL 3
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ วาดฝันกับมือ

Art Competition: I AM ORIGINAL 3 | ประกวดวาดภาพ หัวข้อ วาดฝันกับมือSakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ" ชิงเงินรางวสัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมได้เป็นส่วนนึงในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม และได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน

วัตถุประสงค์
เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ทราบกระบวนการคิดงาน การตีโจทย์ และการทำงานให้ตรง Concept

รูปแบบของชิ้นงานที่จะส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CREATIVE DRAWING
นำทีมโดยคุณเป๋ง ชานนท์ Art Di และ คุณชัชวาล มั่นสัตย์รักสกุล (ฉลุยส์ เด็กหนวด)
2. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท CARTOONIST
นำทีมโดยคุณวีระชัย ดวงพลา(เดอะดวง) และ คุณไตรภัค สุภวัฒนา (PUCK))
3. การประกวดรูปแบบชิ้นงานศิลปะประเภท ILLUSTRATOR
นำทีมโดยคุณต๊อด Sahred Toy (เสลดทอย) และ คุณบิงโกะ ภาพฟ้า พุทธรักษา

ลักษณะผลงาน
ผู้ส่งผลงานจะต้องส่งผลงานในลักษณะของผลงานศิลปะ เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ปากกา SAKURA PIGMA MICRON ภายใต้แนวความคิด “วาดฝันกับมือ” ผ่านรูปแบบงานศิลปะ โดยขนาดของผลงานไม่ต่ำกว่าขนาด A4 พร้อมอธิบายแรงบันดาลใจหรือรูปแบบแนวความคิด โดยเขียนหรือพิมพ์คำอธิบายแรงบันดาลใจในกระดาษ A4 ไม่เกิน 1 หน้า

การรับสมัครและส่งผลงาน : ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2562
คัดเลือกรอบแรก : ช่วงปลายเดือนสิงหาคม

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะเลิศของแต่ละประเภทได้รับเงินรางวัลมูลค่า 20,000 บาท และยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม พร้อมได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน

ติดต่อสอบถาม
โทรศัพท์: 080-596-3338
Facebook.com : SakuraProductThailand

Close