Art Competition: The River Art
ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท

Art Competition: The River Art | ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ทบริษัท เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท จำกัด ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม : The River of Culture Heritage” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
ประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ทุกเพศ ทุกวัย ไม่จำกัด

โจทย์การประกวด
ให้ผู้เข้าประกวดออกแบบงานศิลปะบน เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท (เรือท่องเที่ยวธงสีฟ้า) ภายใต้แนวคิด “สายน้ำแห่งมรดกทางวัฒนธรรม”
โดยมุ่งเน้นภาพลักษณ์ที่ดีงามของมรดกทางวัฒนธรรมที่อยู่คู่กับแม่น้ำสายหลักของประเทศมายาวนาน

รายละเอียดการนำเสนอ
ที่มาของความคิด (idea) โดยสังเขป การใช้ภาพสัญลักษณ์ การใช้สี การใช้รูปแบบตัวอักษร (ออกแบบและชี้แจงโดยละเอียด)
ส่งไฟล์ผลงานพร้อมใบสมัคร และสำเนาบัตรประชาชน ที่ Email :info@chaophrayatouristboat.com
ภายในวันที่ 30 เมษายน 2562


Download Application Form Art Competition: The River Art | ประกวดออกแบบงานศิลปะบนเรือท่องเที่ยว เจ้าพระยาทัวร์ริสท์โบ๊ท

ติดต่อสอบถาม
โทร 02-024-1342 ต่อ 115-117 (การตลาด)
Facebook Fanpage: chaophrayatouristboatblueflag
Line@: @ctbblueflag

Close