ART COMPETITION
ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

Art Competition | ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3มูลนิธิปันปัญญา ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3 ชิงทุนการศึกษาพร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้จัดกิจกรรมเสริมสร้างการเรียนรู้พัฒนาเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ
2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนแสดงความสามารถ โดยใช้จินตนาการ ผสมผสานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ ผ่านการวาดภาพระบายสี
3. เยาวชนได้แสดงความสามารถเพื่อหาทุนการศึกษาเล่าเรียนด้วยตนเอง ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ

หัวข้อการประกวดวาดภาพ
1. ปันกำลังใจ ก้าวไปด้วยกัน
2. ความสุขของคนไทย
3. เด็กไทย ใส่ใจรัก(ษ์)โลก
4. เยาวชนไทย สร้างสรรค์เทคโนโลยี

ส่งผลงานได้ ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2563
◦ กรอกใบสมัคร ให้ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมคำบรรยายแนวคิดของภาพวาด ส่งมาพร้อมกับรูปภาพผลงาน
◦ เขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน หัวข้อ ไว้ที่ด้านหลังของภาพ
ประกาศผล 9 สิงหาคม 2563

ดาวน์โหลดที่นี่!📍
Download Application Art Competition | ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3
Download Art Competition | ประกวดวาดภาพระบายสี “แต้มสี เติมฝัน ปันทุนความรู้” ปี 3

ติดต่อสอบถาม
แฟนเพจ : มูลนิธิปันปัญญา
อีเมล : panpanya.or@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0-2821-7889, 065-627-8978
เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.

Close