Go Green Painting Project
ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก"

Go Green Painting Project | ประกวดภาพวาดระบายสี หัวข้อ Go Green เยาวชนรักษ์โลกกรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดระบายสี Go Green Painting Project หัวข้อ "Go Green เยาวชนรักษ์โลก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่ห์ประกาศ และประกาศนียบัตร

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
• การประกวดแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
◦ กลุ่ม A รุ่นอายุ 13-15 ปี
◦ กลุ่ม B รุ่นอายุ 16-18 ปี

• สามารถส่งผลงานได้เพียง 1 ผลงาน ต่อ 1 ผู้เข้าประกวดเท่านั้น

ลักษณะผลงาน
ภาพวาด วาดลงในกระดาษขนาด A3 เท่านั้น ไม่จำกัดอุปกรณ์ และประเภทของสี และต้องวาดด้วยตัวผู้เข้าแข่งขันเองเท่านั้น ห้ามนำผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด

ขั้นตอนการสมัคร
• สมัครได้โดยการลงทะเบียนผ่าน QR Code หรือ www.surveymonkey.com/r/K2SRM68
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563

การส่งผลงานเข้าประกวด
• ต้องส่งผลงานตัวจริง และตั้งชื่อผลงาน พร้อมทั้งอธิบายภาพแบบสั้นๆ เข้ามาทางที่อยู่บริษัทฯ เท่านั้น และระบุหน้าซองว่า "ส่งผลงานเข้าประกวด Go Green"
• ที่อยู่บริษัทฯ บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่) เลขที่ 9 อาคาร จี ทาวเวอร์ แกรนด์ รามา 9 ชั้น 1, 20-27 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
หลังจากลงทะเบียน สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563

กำหนดระยะเวลา
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2563
• ประกาศผลผู้ชนะ วันที่ 15 มิถุนายน 2563
• รับรางวัลในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

Application online : www.surveymonkey.com/r/K2SRM68

ติดต่อสอบถาม โทร.1159 หรือ 061-1596419

Close