Photo Contest
ประกวดภาพถ่าย 30 ปี ที่มีทอง

Photo Contest | ประกวดภาพถ่าย 30 ปี ที่มีทองModernFurniture ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Photo Contest 30 ปี ที่มีทอง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หัวข้อการประกวด
- ทองอึดถึกทน
- ทอง On the road
- ทองสายบันเทิง
- โรงเรียนหนูก็มีทอง
- ในวัดต้องมีทอง

กติกาการประกวด
1. ผู้เข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งรูปภาพได้จำนวน 1 ภาพ ต่อหนึ่งหัวข้อ (แต่สามารถส่งได้ทุกหัวข้อของการประกวด)
2. ผู้เข้าประกวดต้องส่งรูปภาพมาในรูปแบบไฟล์ .Jpeg และมีขนาดไม่ต่ำกว่า 4mb แจ้งชื่อผู้ประกวด และแจ้งหัวข้อของรูปที่ส่งเข้าประกวดพร้อมเบอร์โทรติดต่อมาทาง email : admin@modernfurniture.co.th
3. ในภาพจะต้องมี "เก้าอี้ทอง" เป็นส่วนหนึ่งของภาพ
4. รูปภาพที่เข้าประกวดสามารถปรับแต่งได้ตามความเหมาะสม
5. ไม่สามารถส่งรูปภาพที่มีการตัดต่อ retouch ได้ หากตรวจพบ
6. ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์โดยทันที
7. ผู้เข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเองเท่านั้น และต้องเป็นรูปที่ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หรือต้องไม่เป็นการละเมิดสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้อื่น
8. ผู้เข้าร่วมประกวดทุกท่านต้องรับทราบในกติกาการร่วมสนุกของแคมเปญ รวมถึงยินยอมให้บริษัท ModernFurniture สามารถนำรูปถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมไปใช้เผยแพร่ ทางออนไลน์ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของทางบริษัท ModernFurniture โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์หรือค่าตอบแทนเพิ่มเติมจากบริษัท ModernFurniture ในภายหลัง
9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. ภาพที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ์ของ ModernFurniture
11. Popular Vote จะนำภาพทั้งหมดที่มีผู้ส่งเข้าประกวด มาทำการโหวตบน Modernfureniture Fanpage ตั้งแต่ 12 เมษายน - 29 เมษายน 2563 และภาพไหนที่ได้รับการกด Like มากที่สุด คือผู้ที่ได้รับรางวัล

ส่งผลงานตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2563
ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 10 เมษายน 2563 ผ่านทาง Modernfurniture Fanpage
รางวัล Popular Vote จะประกาศผลในวันที่ 30 เมษายน 2563 ผ่านทาง Modernfurniture Fanpage

ติดต่อสอบถาม
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์
86 หมู่ 9 ซอยไร่ขิง 30 ถนนหลังวัดท่าพูด ตำบลไร่ขิง
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
โทร 02-8102533-4 แฟกซ์. 02-8102539
E-mail : admin@modernfurniture.co.th
Facebook : modernfurniture2019

Close