White Canvas Thailand 2020
ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว

ประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว | White Canvas Thailand 2020Palette Artspace ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพวาดบนผืนผ้าใบสีขาว "White Canvas Thailand 2020" เพื่อเฟ้นหาศิลปินหน้าใหม่ ที่มีความสามารถในภูมิภาคเอเชีย โดยเราได้รับการสนับสนุนหลักจาก ECF

หลักเกณฑ์การประกวด
• ผู้สร้างสรรค์ สร้างผลงานลงในผ้า Canvas ขนาด ไม่เล็กกว่า 50 x 50 ซม. และไม่เกิน 100 x 100 ซม. (งาน 2D เท่านั้น)
• ผลงานสามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เช่นสีน้ำมัน สีน้ำ สีอะคริลิค งานพิมพ์แกะ และอื่นๆ (ยกเว้นดิจิตอล)
• แนบประวัติส่วนตัวพร้อมชื่อ-ที่อยู่ สังกัดวิทยาลัย ของผู้ส่งผลงาน รวมทั้งถ่ายคลิปวีดีโอจากมือถือ เพื่ออธิบาย แนวคิด พร้อมแนบภาพประกอบรายละเอียดต่าง ๆ ระหว่างการทำผลงาน
• สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้หลายชิ้น โดยผลงานนั้นต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง แต่จะมีผลงานได้รับรางวัลเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น
• ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตั้งชื่อด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษตามความเหมาะสม และต้องสอดคล้องกับแนวคิดหลักหรือเนื้อหา
• ผลงานจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นด้วยฝีมือและความคิดของตนเอง และจะต้องไม่เคยร่วมแสดงนิทรรศการหรือได้รับรางวัลในการประกวด ที่ใดมาก่อน
• ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของ “White Canvas” โดยผลงานจะนําไปจัดแสดงที่ ประเทศญี่ปุ่น และ ขายชิ้นงานโดยผู้จัด หลักหักค่าคอมมิชชั่น ส่งมอบจำนวนเงินให้ผู้สร้างสรรค์ ตามกลไกศิลปะสากล
• ผลงานทุกชิ้นที่ส่งประกวด “ผ้าใบสีขาว” ขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานในเอกสารสิ่งพิมพ์ รวมถึงสื่อสารสนเทศ ทุกประเภท โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ให้แก่เจ้าของภาพวาดและไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของภาพทราบล่วงหน้า
• เจ้าของผลงานจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดบทบัญญัติแห่งกฎหมาย หรือสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอก
• ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันสิ้นสุด เด็ดขาด

เปิดรับสมัคร 23 เมษายน - 31 กรกฎาคม 2563
ผู้สมัครสามารถส่งงานออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊ค facebook.com/palette.bkk หรือ อีเมล์ palette.bkk@gmail.com, palette.artspace@gmail.com
ประกาศผลรอบคัดเลือกทาง www.palettebkk.com และ Facebook/ palette.artspace
เมื่อได้รับการคัดเลือกรอบแรกจะได้จัดแสดงในนิทรรศการ White Canvas ที่พาเลท อาร์ทสเปซ ทองหล่อ

ติดต่อสอบถาม
ศูนย์ประสานงานโครงการประกวดภาพวาด
25/2 อาคาร38แมนชั่น ถนนสุขุมวิท 38 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2381-7604, 08-0994-6683
อีเมล์ : palette.artspace@gmail.com, palette.bkk@gmail.com

Close