Art's Framing
436-436/1 Soi Ekkamai 26, Sukhumvit 63, Bangkok 10110 Thailand
Tel. (662)392-9213, 391-0218 Fax. (662)711-4360