ติดต่อสอบถาม
การแสดงภาพพิมพ์และวาดเส้นนานาชาติ
เนื่องในวาระฉลองครบรอบ 60 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร

ที่ตั้ง : สำนักงานอธิการบดี ชั้น L มหาวิทยาลัยศิลปากร
22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66 (0) 2880-7730, +66 (0) 2880-7374 ต่อ.2521, 2405
แฟกซ์: +66 (0) 2880-7372, +66 (0) 2880-7830
อีเมล์
: interprint@su.ac.th
เวปไซต์:
www.interprint.su.ac.th
www.rama9art.org/interprint


.