Beijing Pink No.07, (Yang Sheng Zhai) 2006
C-print, 110 x 137 cm.
CLOSE