Rama IX Art Museum  

CU.Museum  
CU.Museum  
CU.Museum   CU.Museum

CU.Museum CU.MuseumCU.MuseumCU.MuseumCU.MuseumCU.Museum


CU. Museum (พิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย) เป็นพิพิธภัณฑ์ในสถานศึกษาแห่งใหม่ล่าสุดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาคารพิพิธภัณฑ์ตั้งอยู่ถัดจากอาคารศิลปวัฒนธรรม (สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม) ใกล้หอประชุมจุฬาฯ
 

ภายในอาคารกระจกรูปทรงทันสมัย 4 ชั้น ได้มีการจัดทำนิทรรศการ พิพิธภัณฑ์ในลักษณะ Modern and Narrative Museum
นำเสนอสาระเกี่ยวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในภาพรวม ในพื้นที่ชั้นที่ 2 - 4 โดยแบ่งเป็นห้องนิทรรศการต่าง ๆ คือ
"ห้องศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัย" "ห้องอุทยานจามจุรี", "ห้องจุฬาฯ กับสังคม" และมีพื้นที่สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนงานศิลปะ
และกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่บริเวณโถง ชั้น 1 ของอาคารพิพิธภัณฑ์อีกด้วย

ผู้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์จะได้สัมผัสและเรียนรู้เรื่องราวในภาพรวมของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มี
พัฒนาการมีองค์ความรู้และการบูรณาการด้านต่างๆ ตลอดระยะเวลา 100 ปี ของการก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะเป็นพื้นที่เปิดสำหรับทุกท่าน ได้เข้ามาแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องราวของจุฬาฯ และสัมผัสกับบรรยากาศด้านศิลปะ และวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ณ อาคารพิพิธภัณฑ์มหาวิทยาลัย พื้นที่ในบริเวณลานศิลปวัฒนธรรมและอาคารศิลปวัฒนธรรมที่ตั้งอยู่บริเวณถัดออกไป ภายใต้การดำเนินการของสำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม จุฬาฯ

The exhibitions have been presented at Annual Exhibitions

  museum