Rama IX Art Museum

“เรือเป็นสัญลักษณ์แห่งการหลุดพ้น ผมเอาพุทธธรรมเป็นหลักในการทำงาน”

BIOGRAPHY

พรมมา อินยาศรี

เกิดเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2505 ที่จังหวัดลำปาง

ที่อยู่ : หอศิลป์บ้านนายพรมมา 115 หมู่ 10 บ้านป่ายางน้อย ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 57210

โทร. 053-662469, 089-563-3325

Email : prommagallery_@hotmail.com

หลังจากจบการศึกษาแล้วใช้เวลา 8 ปี ในการประกอบอาชีพค้าขาย ก่อนจะหวนกลับมาวาดรูปอีกครั้งหนึ่ง พรมมา อินยาศรี เป็นศิลปินที่มีถิ่นพำนักถาวรในอำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประวัติการศึกษา :

คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานการแสดง :

2539
- แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 20 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
- แสดงงานศิลปกรรมเทิดหล้า กาญจนาภิเษกสมโภช โดยธนาคารไทยพาณิชย์
2540
แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 21 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2541
แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 22 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2542
- แสดงงานนิทรรศการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม โดยธนาคารกสิกรไทย
- แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 23 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
2543
- แสดงเดี่ยวชุด “โลหะปราสาทล้านนา” ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ
- แสดงจิตรกรรมบัวหลวงครั้งที่ 24 ณ หอศิลป์ผ่านฟ้า ศูนย์สังคีตศิลป์ กรุงเทพฯ
- แสดงงานศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์เจ้าฟ้า กรุงเทพฯ
2545
แสดงเดี่ยวชุด “ดินแดนแห่งพลังศรัทธา” ณ สุรพลแกเลอรี่ กรุงเทพฯ
2547
- นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 26 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
- นิทรรศการ Asian – Japan Art Exhibition 2004 Amarin Hall , Amarin Plaza Bangkok.
2548
นิทรรศการ ศิลปกรรมสล่าล้านนา ต๋ามฮีต โตยฮอย สล่าเมือง ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2549
- นิทรรศการศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ณ หอคำหลวง ราชพฤกษ์ 2549
- นิทรรศการศิลปกรรม สรวยศิลป์ ศิลปินเหนือ ณ ศูนย์ศิลปะ PCC กรุงเทพฯ
2550
นิทรรศการศิลปกรรม อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง จีน – ไทย ยวี่ซี – ล้านนา ณ มหาวิทยาลัย ยวี่ซี นอร์มอล ประเทศจีน
2551
- แสดงเดี่ยวชุด “ไตรภูมิ” ณ สีลมแกเลอรี่ กรุงเทพฯ
- International Art Exchange Thailand – USA – Yunnan 2008
- นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ณ หอศิลป์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กรุงเทพฯ
2552
นิทรรศการศิลปกรรมอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง : ล้านนา – สิบสองปันนา
2553
นิทรรศการศิลปกรรม “แต้มฟ้า ปั้นดาว สลักเดือด สานทอฝัน สล่าล้านนา” ณ Fashion Hall ชั้น 1 ศูนย์การค้า ดิเอ็มโพเรียม ช็อปปิ้งคอมเพล็กซ์ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพฯ

เกียรติประวัติ :

2527
รางวัลที่ 2 ศิลปกรรมเยาวชนภาคเหนือของศิลปินกลุ่มล้านนา ณ หอสมุดประชาชน จ.เชียงใหม่
2538
เกียรติบัตร ศิลปกรรมยอดเยี่ยมแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1
2539
รางวัลที่ 2 จิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสฉลองราชสมบัติครบ 50 ปี พ.ศ. 2539
2540
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 21
2541
รางวัลชมเชยการประกวดจิตรกรรมมองสิงห์ผ่านศิลป์ 65 ปี ประเภทจิตรกรรมร่วมสมัยระดับ ประชาชนบุคคลทั่วไป
2543
รางวัลชนะเลิศภาพร่างต้นแบบศิลปกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ผลงานจริงติดตั้งที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
รางวัลที่ 2 เหรียญเงินแบบไทยประเพณี นิทรรศการจิตรกรรมบัวหลวง
2546
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะวิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จ.เชียงใหม่
2547
รางวัลพระราชทาน เสาเสมาธรรมจักร ประเภทส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมมรดกไทยทางพุทธศาสนา
2550
รางวัลพิเศษ ประกาศนียบัตรเกียรตินิยมศิลป์ การประกวดจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา จัดโดยธนาคารกสิกรไทย
2551
ร่วมโครงการจิตรกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ “พระผู้ทรงงานอันยิ่งใหญ่” ผลงานติดตั้งที่จังหวัดเพชรบูรณ์
งานศิลปะของพรมมา เริ่มด้วยการเขียนภาพดอกบัวอยู่พักหนึ่ง แล้วจึงศึกษาจนพบแนวทางที่จะใช้กรรมวิธีเขียนสีอะคริลิคบนผ้าใบ ด้วยการค่อยๆ แต้มไปทีละจุดๆ ผสมกับกรรมวิธีโบราณคือการระบายยางมะเดื่อปิดทองคำเปลว ภายใต้เรื่องราวของวัดและปราสาทของสกุลช่างต่างๆ มาผสมผสานกันในจินตนาการหรือในความฝัน
PAINTING


Thai Artist