อภิชัย เกิดสินธุ์ Apichai Kerdsin

Rama IX Collection

Gift from artist

Work